CASE – en invitation 

CASE-teknologien udnytter de senere års digitale udvikling, der gør det muligt at organisere læringsaktivitet langt friere, end vi har kendt, samtidig med at læringsudbyttet optimeres for alle elever. Forenklet sagt organiseres en væsentlig del af læringsaktiviteten af en webbaseret computermodel, der på den ene side skaber meget engagerende, fælles læringsrum og på den anden side tager den enkelte elev ved hånden hele vejen gennem læreprocessen. CASE-teknologien repræsenterer dermed en historisk chance for at give alle elever en skolegang i verdensklasse. 

Dansk Kommunikation ApS. inviterer danske og internationale partnere til at deltage i den kommercielle udvikling af CASE-teknologien, som får en afgørende rolle i fremtidens stadig mere digitaliserede uddannelser og har kolossale forretningsmæssige potentialer globalt. CASE står for Computer Assisted Simulation for Education.

Vi har testet prototyper af CASE-teknologi igennem nogle år i de nordiske lande og Holland med overbevisende resultater. I samme periode er den digitale udvikling accelereret, og centrale teknologier er blevet så billige, at de potentielt kan konkurrere med traditionel undervisning – også på prisen. De vil blive tilgængelige for de mange, og samtidig gøre det muligt at nå pædagogiske og uddannelsespolitiske målsætninger, som man hidtil kun har kunnet drømme om.