Repetitionsspillet

Repetitionspillet holder gejsten oppe, når man skal igennem stoffet  igenigen.  Det er et spørgsmål/svar-spil, hvor eleverne selv formulerer spørgsmål og svar på basis af et undervisningsmateriale. Bagefter printes spilleplade og kort ud, og klassen er klar til start.

Repetitionsspillet kan bruges i alle boglige fag fra 8. klasse – 3. G.. Den didaktiske idé er at trække eleverne igennem deres undervisningsmateriale på kryds og tværs:
De er nødt til at søge fokuseret i materialet, både når de formulerer spørgsmål og når de svarer på dem og der skal svares både mundligt og skriftligt på tavlen, hvor svaret efterkontrolleres.

Se her Repetitionsspillet

Repetitionsspillet er en god afslutning på et forløb, hvor der er gennemgået en større mængde stof. Det kan selvfølgelig også bruges op til eksamen.

Eleverne spiller på klassebasis (6 - 30 elever) i et klasselokale med en tavle eller smartboard. Eleverne inddeles i 3-5 hold, der spiller mod hinanden. Holdet udnævner en kaptajn, der vogter på  truende konkurrenter. 

Principperne minder om Coorporative Learning, hvor alle er engageret samtidigt (- også kaldet ”Det flerstemmige klasserum").  Det er udviklet af gymnasielærer Jens Christian von Holck i samspil med Dansk Kommunikation.