ToughRoad

ToughRoad er undervisning i det globale handelssystem med kaffe som case. Kernen er et computerunderstøttet rollespil for mellem 75 og 200 deltagere, der varer en dag. Spillet indgår i en pædagogisk helhed, der skaber et højt fagligt udbytte. ToughRoad er udviklet som et redskab til undervisningen i de fire store gymnasieuddannelser

Før spillet trækker alle deltagere hver deres lod: Én bliver bonde og må tænke langsigtet for at sikre sin families fremtidige eksistens. En anden driver et globalt firma, og en tredje prøver at spekulere i råvarer på spillets børs. Imens slås spillets fire caféer om at sælge deres nybryggede kaffe og andre forfriskninger til spillerne og andre trængende. Alle skal handle og forhandle og ”spille for livet” inden for snævre deadlines.

Orange ramme: Bønder protesterer mod urimelige forhold foran banken. Rysensteens Gymanisium 2013.

Grøn ramme: Bønder protesterer mod urimelige forhold. Nicaracua 2001

Rollerne hænger sammen indbyrdes, så deltagernes handlinger får konkrete konsekvenser for andre. For at overleve må man danne alliancer og tænke langsigtet, men man skal også købe og sælge til den bedst mulige pris. Og så skal man være forberedt på lidt af hvert: verdensbegivenheder og private katastrofer kan hurtigt ændre situationen.

I løbet af spillet skaber deltagerne et materiale, som de kan bruge bagefter til at sætte egne oplevelser ind i et større billede. Der findes desuden supplerende materiale og en række skræddersyede undervisningsforløb til samfundsfag på forskellige niveauer på STX og HTX og HF, og til Samtidshistorie B , International Økonomi A på HHX.

Se ToughRoad universet her

Se undervisningsforløb her

"ToughRoad er et utrolig perspektivrigt bud på fremtidens undervisningsformer i ungdomsuddannelserne. Et af de unikke aspekter ved spillet er, at det kombinerer rollespil i det fysiske rum med en kompleks økonomisk computermodel. Spillet kan godt stå alene som underholdende event, men det er oplagt at kombinere det med faglige forløb, hvor eleverne skal arbejde med scenarier indenfor f.eks. international handel, geografi, etik, fremmedsprog eller matematisk modellering." Thorkild Hanghøj, ph.d., lektor i læringsspil, Aalborg Universitet

"ToughRoad er det flotteste og mest interessante spil, jeg har set. Det er fedt at se de unge lære, mens de er aktive - langt flere end man oplever det i dagligdagen." Mette Thorup, samfundsfagslærer, Helsingør Gymnasium.

"ToughRoad er fagligt meget relevant. Spillet kunne sagtens fungere som en integreret del af et eksamensforløb." Morten Bayer, Samfundsfagslærer Rysensteen Gymnasium

"ToughRoad er meget relevant for hhx, og især faget international økonomi, hvor vi beskæftiger vi os jo en del med international handel, WTO og EU´s handelspolitik/landbrugsstøtte - frihandel og protektionisme." Lisbeth Hvid Christensen, Underviser i International Økonomi, Tradium i Randers.