Kompetencer

Dansk Kommunikation har bred og dyb erfaring med at kommunikere i ord og billeder og med at tilrettelægge møder, diskussioner og projektforløb, så de ender godt.

Vi kan også få indhold, kommunikation og proces til at hænge sammen. Som tre sider af samme mønt.

Vi behersker de fleste af de grafiske discipliner. Og har erfaring med produktioner af næsten enhver art og omfang. Vi løser faglige analyseopgaver på en lang række felter og bidrager til projektledelse og strategiudvikling.

Klik i menuen til venstre og se os an.