Konsensusmaskinen

Hvor går uenighederne mellem fagfolk på et givet område? Og hvad er de omvendt nogenlunde enige om?

Ofte bliver vi ladt tilbage med et virvar af krydsende ekspertudsagn. Medierne fokuserer på konfliktstoffet, ikke på det, vi andre kan bruge eller lære af.

Dansk Kommunikation har udviklet et survey-værktøj, der er beregnet til at få konsensus og nuancer frem. Bl.a. kan svarpersonerne sammenholde forskellige aspekter af samme spørgsmål, prioritere det vigtige og kommentere i fritekst. Det er navnlig brugbart, når antallet af svarpersoner er overskueligt (Vi kan normalt overskue mellem 10 og 50).

Bagefter kan svarene behandles statistisk, men den store kunst er egentligt at sammenfatte dem på en måde, der gør det muligt for andre at nyde godt af fagfolkenes mere nuancerede virkelighedsbillede.

Parallelt med konsensusmaskinen kan man evt. foretage et repræsentativt befolkningssurvey med tilsvarende spørgsmål, og dermed få et billede af, hvor langt fagfolk og lægfolk står fra hinanden.