Det vi gerne vil sige..

Dansk Kommunikation sammenfatter, forenkler og oversætter fra fagsprog til mundret dansk. Vi hjælper forståelsen på vej med informationsgrafik og billeder, der taler for sig selv. Bagefter hjælper vi med lanceringen.

Professionalisme uden grænser

Opbruddet med faggrænser er i fuld gang i sygehusvæsnet – især presset frem nede fra. Det har vi fortalt 10 historier om i ord og billeder.

JobUtryghed rammer skævt

Næsten hveranden af de ufaglærte tror det bliver svært at finde nyt job, hvis de mister det, de har. Den bekymring har langt færre af de højere funktionærer og de selvstændige og skævheden kan f.eks, illustreres sådan her:

Verdens handel og vandel

Hvordan foregår den globale handel med råvarer fra u-landene egentlig? Hvorfor er den organiseret sådan? Og hvad er følgerne for dig og mig og for de millioner af fattige i u-landene? Store spørgsmål som Dansk Kommunikation gør håndterlige i et samarbejde med CoffeeRoad og med støtte fra Danida.

Når det skal siges kort

Der er alt for meget at sige om en fagforening som FOA. Især hvis man er engageret i den. Det bliver hurtigt indviklet og lidt fjernt for den nye kollega, man gerne ville have i tale. Dansk Kommunikation udviklede en nye serie sammen med FOA, der slanker budskaberne og klæder dem indbydende på.