Sådan er Demokratiskolen

Demokratiskolen er på én gang et undervisningsforløb for folkeskolens ældste klasser og en mulighed for at påvirke lokalsamfundet. Skolen er bygget op om en digital platform, som hjælper elever, lærere, skoleforvaltningen og folkevalgte med at spille sammen på en måde, der er givende for alle parter:

•  Eleverne får rollen som borgere, der skal være med til at forbedre lokalsamfundet, samtidig med at de lærer demokratisk håndværk og får viden om lokale forhold.

•  Skole og lærere kan undervise eleverne på en måde, der engagerer eleverne i samfundet og som er let at gå til.

•  Forvaltningen og folkevalgte får både større forståelse for og et tættere forhold til de unge, og dermed viden om, hvad lokale unge taler om og lægger vægt på.

Demokratiskolen kører altid parallelt på to eller flere skoler på én gang i samme kommune og afvikles i et forløb på en uge eller lidt mere.

Alle kommuner kan købe sig adgang til den digitale platform, men penge er ikke nok. Kommunen skal også forpligte sig til at spille engageret med, så de unge oplever, at de reelt kan flytte noget.

Et forløb - fire faser

Hør på eleverne fra Roskilde
læs mere om Demokratiskolen

Først får eleverne en chance for at opdage, hvad der egentlig foregår omkring dem. Hvordan hænger kommunen egentlig sammen fysisk og funktionelt? Hvor kommer alle de ting fra, som unge ofte tager for givet? Og hvordan styres det lokale samfund? Demokratiskolen tilbyder en række små øvelser og materialer, der åbner lokalsamfundet for de unge.

I den næste fase – Idémaskinen – arbejder eleverne i mindre grupper med idéer, der kan styrke lokalsamfundet. Det sker i et samspil med deres lærere og nogle ressourcepersoner med kendskab til kommunen, der udfordrer eleverne til at forbedre deres ideer. Samtidig giver eleverne point til hinandens ideer og indgår alliancer for at at stå stærkest muligt. Platformen muliggør en sjov og udfordrende proces for alle deltagere.

De forslag, som får mest støtte fra skolens andre elever, går videre til tredje fase. Her samles alle medvirkende på tværs af skoler under samme tag – evt. med forvaltningen og folkevalgte – og vælger de bedste forslag i en række kategorier.

I sidste fase skal vinderforslagene føres ud i livet – alt efter deres art. Et forslag kan realiseres i form af en udstilling på biblioteket, et andet opnår økonomisk støtte til et fælles arrangement sammen med lokale foreninger, et tredje kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden...

Skolernes rolle

Demokratiskolen bygger på princippet om læringsmålstyret undervisning. Forløbet kan vægtes forskelligt fagligt, men opfylder de nye Forenklede Fælles Mål for Samfundsfag for 8.-9. klasse, Historie og Geografi for 7.-9. klasse. Det træner også færdigheder inden for kompetenceområdet kommunikation i Dansk for 7.-9. klasse.

Undervisningsaktiviteten gør det let for lærere at lave engageret undervisning. Alle materialer og vejledninger kan hentes på platformen og bruges med det samme. I Idéfasen fungerer lærerne som konsulenter for idégrupperne, men de guides løbende af den virtuelle platform.

Skolerne deltager i Demokratiskolen på invitation af skoleforvaltningen. Skolen tilmelder et antal klasser på udskolingsniveau, skaffer plads i undervisningen i den relevante uge og udpeger en kontaktperson, som sørger for at resten af skolen er med på, hvad der skal foregå.

Kommunens rolle

Kommunen forpligter sig til at afsætte ressourcer og politisk opmærksomhed.

Kommunen skal bl.a. definere den lokale udfordring, som eleverne bidrager til at løse. Skoleforvaltningen skal finde en lokal projektansvarlig, der har kontakten til skolerne og tilpasser platformens øvelser til lokale forhold. Kommunen udpeger et antal ressourcepersoner, der hjælper eleverne med at kvalificere deres idéer. Endelig skal kommunen tage stilling til, hvordan de vindende idéer fremmes i virkeligheden.  

Kommunen har kontakten og kontrakten med Dansk Kommunikation ApS., der yder teknisk support og som løbende udvikler platformen og medfølgende vejledninger. Dansk Kommunikation sørger for at sætte den lokale administrator og andre brugere grundigt ind i, hvordan platformen fungerer.

Demokratiskolen er udviklet af Dansk Kommunikation ApS i samarbejde med Gentofte Kommune

Kontakt Dansk Kommunikation på 33156464 eller dakom@dakom.dk