Beskikket offentlighed

Beskikket offentlighed er et nyt svar på et spørgsmål, der stilles i mange kommuner og styrelser:

Hvordan involverer man andre end Tordensskjolds soldater, når sagerne bliver besværlige og skal følges over lang tid? Og hvordan bliver mødet mellem professionelle beslutningstagere og menigmand m/k frugtbart for begge parter?

En repræsentativ gruppe på ca.100 borgere, ”beskikkes” til at følge en bestemt sag i et år. De informeres gradvis og får adgang til at stille spørgsmål til eksperter og embedsmænd efter et særligt sæt af principper. Ud over to heldagsmøder får de adgang til et site, hvor de løbende opfordres til at levere med- og modspil til beslutningstagerne.

Beskikket offentlighed præsentation (967,3 KB)

Beskikket offentlighed forklarende tekst (108,2 KB)