Deliberative guides

Deliberative guides er en amerikansk opfindelse, der forvandler debat til dialog.

Debat eller dialog

Emnerne er ofte store. Hvordan håndterer vi udfordringen fra Kina, de voksende sundhedsudgifter eller organiseret kriminalitet? Udgangspunktet er værdier. Emnet belyses ud fra tre vidt forskellige holdninger, der dækker de mest udbredte holdninger til sagen i det politiske spektrum.

De tre fremstillinger af sagen fremstår lige overbevisende. Læseren skal helst efter endt læsning sige som Holbergs politiske kandestøber, at ”de have alle ret”. Samtidig viser guiden, hvordan de tre holdninger udfordrer hinanden. Når ingen har den endelige sandhed, er der noget at diskutere.

Deliberative guides er bygget meget omhyggeligt op. Selvom de ikke fylder mere end en halv snes sider kan der ligge måneders arbejde bag. Dels fordi de skal være helt korrekte. Dels fordi de er designet til mennesker med mange forskellige forudsætninger. Det største arbejde består formodentlig i at sikre, at guiden kan accepteres som et godt grundlag for dialog mellem meget uenige mennesker.

DebatMagasin_1.pdf (97,9 KB)

Inspirationsmateriale til Europahøring (1,6 MB)