Meritter

Cirkulær økonomi og frokostordningen

Hvordan bliver man enige om frokostordningen, så flest mulige vil være med? Eller om principperne for cirkulær økonomi? Eller noget tredje, som deler os og blokerer for fornuftige fremskridt? Vi foreslår Konsensusmaskinen, en digitalt organiseret afklaringsproces, som Hal Koch ville ...

>

Trump, trolde og tilbagetrækning

Er vi blevet tryggere i Danmark? Hvilke faktorer trækker i retning af større tryghed, og hvilke trækker den anden vej?  Og hvem er ”vi” for øvrigt – forskellige grupper er trygge og utrygge af forskellige grunde. Det vil vi se ...

>

Eksplosive EU

15 mio. EU-borgere arbejder i et andet EU-land end deres eget – og 80. mio. håber at komme til det på et tidspunkt. Det gør EU's regler om arbejdskraftens fri bevægelighed til et varmt emne, både i og mellem EU-landene. ...

>

Demokrati for begyndere

Hvordan bygger man en bro fra eleverne i 8. klasse over deres læreres faglige ambitioner og til de travle embedsmænd og politikere i kommunen? Vi har arbejdet på sagen siden 2013, og synes selv, at vi er godt begyndt. Vi ...

>

Konsensus til salg

Dansk Kommunikation faciliterer dialoger om svære emner med mange deltagere. Favoritværktøjet er Konsensusmaskinen, en digitalt organiseret afklaringsproces, som giver bedre konklusioner med bredere tilslutning. Den kan også bruges til at ved at rydde misforståelserne af vejen før et fysisk møde, ...

>

Mistillid til establishment

Er danskerne lige så utilfredse med samfundstoppen som borgerne i andre lande? Og hvad er de egentlig utilfredse med? Spørgsmålene endevendes i Tryghedsmåling 2017, der har stillet 6.000 danskere en lang række nærgående spørgsmål om deres syn på ledere i ...

>

Værdig exit

Kort før jul iværksatte TrygFonden et flerårigt projekt, der skal give os ny viden om, hvorfor nogle seniorer forlader arbejdsmarkedet, før de selv vil.  Projektet er designet af Dansk Kommunikation, der også har hjulpet fonden med at identificere de rigtige ...

>

Demokratiskolen

Demokratiskolen er en øvelse i lokaldemokrati for unge – på en gang innovativ samfundsfagsundervisning og en mulighed for meningsfuld dialog mellem kommunen og de unge. Vi testede første version med Gentofte Kommune frem til kommunalvalget i 2013. Siden har vi ...

>

Ytringstryghed

Dansk Kommunikation har undersøgt, hvor mange der holder sig fra debatten på nettet, fordi de synes, at tonen er ubehagelig eller decideret skræmmende. Fænomenet ser ikke ud til at være udbredt, og undersøgelsen tyder dermed på, at ytringstrygheden i Danmark ...

>

Dialog om digital læring

Det er egentlig ikke så svært at spå om den digitale fremtid på undervisningsområdet. Den formes af teknologiske gennembrud, der allerede er sket og som er i færd med at transformere alle former for videnshåndtering i samfundet. Derimod bliver svært ...

>

Europe Alive

Dansk Kommunikation er i spidsen for et internationalt partnerskab, der skal lære millioner af unge europæere, hvordan vi samarbejder i Europe. De skal have en chance for at forstå, hvordan EU fungerer – og se bagom de forenklinger, de hele ...

>

Folkesundhedsbarometeret

Vi dør, som vi har levet – i hvert fald statistisk set. Vores livsform er til gengæld vævet sammen med de rammer og vaner, vi skaber kollektivt. Denne højtflyvende pointe skal ned på jorden og gøres konkret og forståelig, når ...

>

Toughroad til Sverige

En del skoler var skeptiske, da vi lancerede handels- og globaliseringsspillet ToughRoad i 2012. Siden har ca. 20.000 unge brugt mindst en skoledag på spillet, og kun få tvivler på den faglige værdi: Den særlige kombination af computere og levende, ...

>

Almennyttige millioner

Hvordan bruger man bedst et tocifret millionbeløb, hvis man gerne vil fremme befolkningens arbejdsliv og seniortilværelse? Dette million-kronersspørgsmål bad foreningen NLP sidste år til Dansk Kommunikation og konsulentfirmaet Kraft & Partnere om hjælp til at svare på. Siden har vi ...

>

Forsømte patienter

En funktionel lidelse er en alarmtilstand i kroppen, hvor centralnervesystemet producerer symptomer uden fysiologisk grundlag. Det bliver symptomerne – f.eks. smerter, kramper, følelsesløshed mm. – desværre ikke mindre virkelige af. Man regner med at 40-50.000 rammes så hårdt hvert år, ...

>

Konsensusmaskinen

Konsensusmaskinen er en metode til at navigere i diskussioner om komplicerede emner med mange deltagere. Den viser, hvor det er forholdsvis let at nå hinanden - med respekt for deltagerne og de saglige nuancer. Deltagerne svarer på spørgsmål i mindst ...

>

Lokaldemokrati mod terror

Terrorbekæmpelse er ved at blive en folkesag, ikke bare en politisag. Seks ud af ti finder, at terrorbekæmpelse er noget, som alle bør sætte sig ind i - selvom emnet er svært. Fire ud af ti mener ligefrem, at borgerne ...

>

Norske prioriteringer

Hvordan sikrer vi, at de offentlige sundhedskroner bruges på en måde, der afspejler samfundets ønsker? Det har vi diskuteret i Danmark i årevis, men i Norge har de også arbejdet med det i praksis. I 2014 færdiggjorde det såkaldte Norheim-udvalg ...

>

Europe Alive

Europæiske beslutningsprocesser er svære at forstå og endnu sværere at få unge til at interessere sig for. Det har været en sandhed i mange år, men det skal bli´ løgn. Dansk Kommunikation leder et partnerskab med AGORA Civic Education, Leibniz ...

>

Utrygheden breder sig

Andelen af utrygge i Danmark er syvdoblet siden 2004. Det viser årets store tryghedsmåling, som Dansk Kommunikation har gennemført for TrygFonden sammen med professor Jørgen Goul Andersen. Familiens økonomi i tilfælde af sygdom er den største kilde til generel utryghed, ...

>

Sundhed i sammenhæng

Hvordan kan man blive sundere af at lære matematik? Hvordan bliver sundheden smitsom i udsatte befolkningsgrupper? Og hvorfor kan familien udvikle bedre vaner ved at holde hund på mobiltelefonen?  De stiller andre spørgsmål end de gængse på enheden for Sundhedsfremmeforskning ved ...

>

Ungdommens farer

Er dagens unge blevet mere bange af sig? Eller løber de bare nogle andre risici end unge i nullerne? Hvad kendetegner en god kæreste? Hvor mange unge vil gerne krig? Og hvorfor drikker de unge ikke – helt – så ...

>

Spillevende Europa

Europe Alive er vores bud på engagerende undervisning om Europa for unge. Vi kombinerer rollespillet med en digital platform, som guider ca. 100 elever og deres lærere igennem et dynamisk forhandlingsforløb i EU. Opgaven at finde acceptable fælles regler for ...

>

Handelsblog-politik

”Handelsbloggen” er nyt medie, hvor handelsrelaterede udviklingsspørgsmål og udviklingsrelaterede handelsspørgsmål kan drøftes i en - lidt - større, dansk offentlighed. Målgruppen er NGO-folk, policymakers i ministerier og organisationer, forskere og studerende, relevante journalister og særligt interesserede. Handelsbloggen skal være det ...

>

Rykker kommunerne?

Den 1. april 2015 gjorde TrygFonden status over arbejdet med at hjælpe patienter med funktionelle lidelser. Det kom i høj grad til at handler om, hvordan kommunerne bruger de nye redskaber i lovgivningen, især jobafklarings- og ressourceforløbene. Seminaret var arrangeret ...

>

Kontanthjælpsloft bygges

Hvor mange fattige skal vi have? Og hvor fattige skal de være? Det spørgsmål fik deltagere i årets folkemøde på Bornholm lov at tage stilling til. Det blev stillet af en vandrende svend, behørigt udrustet med  barnevogn og bærbar computer, ...

>

ToughRoad ud i verden

Over 10.000 unge har efterhånden brugt en hel skoledag på ToughRoad, og på flere gymnasier er vores innovative globaliserings blevet et fast punkt på årsplanen. Sidste sommer købte en norsk organisation den norske version af den digitale platform, som spillet ...

>

Sundere samfund

Trædesten til et sundere samfund er en populær fremstilling af forskningen ved Center for Forebyggelse og Sundhed  i Glostrup, der  har været med til at sætte Danmark på verdenskortet, når det gælder kampen imod hjertesygdom,  type 2 diabetes og andre ...

>

Den oversete folkesygdom

Ca hver 7. har på et tidspunkt haft en funktionel lidelse og ca. 4 pct. af befolkningen mellem 18 og 74 har forladt arbejdsmarkedet fordi de led af én. Det skyldes bl.a. at så få - også blandt fagfolk -  ...

>

Byg Det Op

"Med OS skal land bygges” rapporterer om det usædvanlige samspil mellem fagfolk, godtfolk og medier, som DR afviklede sammen med bl.a. Dansk Arkítektur Center i 2013. Over otte hundrede borgere over hele landet kom med forslag til nyt byggeri. Forslagene ...

>

Repetitionsspillet – ikke kun for sjov

Dette er spillet, du selv skaber med dine elever, når du har behov for repetition af stoffet – enkelt for dig som lærer, engagerende for eleverne. Vi stiller en fagligt fokuserende og sjov spildynamik til rådighed. Du definerer stof og ...

>

Tryghed i krise

Har vi stadig social tryghed i Danmark? Spørger man kontanthjælpsmodtagere, er seks ud af ti økonomisk utrygge. I det hele taget er tilværelsen blevet mindre tryg for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og flere oplever afsavn, der rammer familieliv og ...

>

En cola for din stemme.

Er din lokale indflydelse en cola værd? Det sendte vi to skuespillere - forklædt som politikere - til Albertslund for at finde ud af – i samarbejde med Campus Albertslund og tre lokale skoler. Med sloganet  ”En stemme på mig ...

>

Demokrati for unge

Er det totalt lige meget for de unge, hvem der bestemmer i kommunen? Hvis nej – hvordan kan kommunen så håndtere en meningsfuld dialog med lokale unge? Centrale spørgsmål, som Dansk Kommunikation leder efter svar på sammen med Albertslund og ...

>

Nyfødt initiativ

Internationale handelsregler koster de fattige lande tre gange så meget, som de modtager i u-landsbistand. Derfor skal de laves om. Det er Initiativet for Handel og Udvikling, IHU, sat i verden for at presse på for. Dansk Kommunikation har været ...

>

Spil på virkeligheden

"ToughRoad er innovation og Ny Nordisk Skole på en gang. Den faglige standard er fornem og prisen er meget rimelig," sagde rektor for Haderslev Katedral skole, Lars Kofoed-Jensen, efter afviklingen af det store eventspil i Haderslev i oktober 12. Derfor ...

>

Funktionel dialog

Hvordan kan patienter med funktionelle lidelser få en tålelig tilværelse tilbage? Det spørgsmål har TrygFonden brugt et halvt hundrede millioner på at forske i siden 2009 – i en løbende dialog med praktikere på området. Dansk Kommunikation skaber fysiske og ...

>

Europaminister for en dag

Kan EU's forstås fra bøger eller kateder-undervisning? Det må man sandelig håbe, for det er sådan de fleste undervises i den EUropæiske overbygning på vores politiske system. Men vi har et alternativ  – se her: Europa Arbejder

>

Den Globale Handelsplads

Det skal være lettere at forstå mekanismerne i den internationale handel, også for elever i folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne. Dansk Kommunikation har udviklet en databasestruktur, hvor undervisere og producenter af undervisningsmateriale arbejder sammen om at give eleverne valuta for ...

>

Mindre alkohol – mere samfund

Dansk alkoholpolitik er en dæmning, der er brudt sammen. Det sagde formand for Alkohol og Samfund Anette Søgaard, da hun 23. november overrakte 10 konkrete forslag til sundhedsministeren og fremtrædende Folketingsmedlemmer. Bag forslagene står 12 meget forskellige organisationer fra Købmændene ...

>

Wonderful Copenhagen

Wonderful Copenhagen byder hvert år på afholdelse af internationale konferencer, messer og kultur- og sportsbegivenheder. Det sker i skarp konkurrence med andre storbyer rundt om i verden, så det skal se ordentligt ud. Det skal også være nemt at håndtere. ...

>

Ny kur for nye sygdomme

Dansk Kommunikation stod for rammer og facilitering af TrygFondens midtvejsstatus i marts på fondens 48 mio. kroners satsning på at finde bedre svar til patienter, som er svære at anbringe i sundhedsvæsnets sædvanlige kasser. Seminaret gav forskere, klinikere lejlighed til ...

>

Et skibsværft lukker

Et stykke danmarkshistorie var forbi, da Lindø lukkede og slukkede ved årsskiftet 2012. Dansk Kommunikation var med til det sidste - bl.a. i arbejdet med hjælpe værftets medarbejdere videre ud i verden. Og bogen "Lindø - der var engang et ...

>

Find en værftsarbejder

Flere tusind mennesker gik fra hinanden, da Lindøværftet lukkede 1. januar 2012. På Lindø.dk kan de finde sammen igen – og i måske også et job: Arbejdsgivere kan finde faglærte af mange slags i CV databasen og kan også slå ...

>

Trygheden falder

Danskerne er betydeligt mindre trygge end de var i 2004, da TrygFonden udsendte sin første Tryghedsmåling med bistand fra Dansk Kommunikation. I de senere år er det navnlig følger af den økonomiske krise, der har tæret på trygheden. Det ville ...

>

Verdens handel og vandel

Hvordan foregår den globale handel med råvarer fra u-landene egentlig? Hvorfor er den organiseret sådan? Og hvad er følgerne for dig og mig og for de millioner af fattige i u-landene? Store spørgsmål som Dansk Kommunikation gør håndterlige for elever ...

>

Forkerte reformer giver ikke rigtig velfærd

Bogudgivelse: Tilbagetrækningsreformen vil slå fejl. Reformen vil ikke få danskerne til at holde væsentligt længere ud på arbejdsmarkedet end i dag. Derfor giver den heller ikke den store økonomiske gevinst, som forligspartierne har stillet vælgerne i udsigt. Til gengæld har ...

>

Vores Land

Dansk Folkeparti brugte millioner af reklamekroner på kampagnen "Dit land - dit valg". Så meget kunne Fredsfonden ikke ofre på modstykket "Vores land," som Dansk Kommunikation var med til at udvikle. Ærgeligt! Det er et vigtigt budskab. Se også: www.voresland.dk

>

Hvem styrer indkøbsvognen?

FDB ejer Coop, der styrer SuperBrugsen og flere af de andre store dagligvarekæder. Men hvem styrer egentlig, hvad forbrugeren putter i indkøbsvognen? Og hvordan kan civilsamfundet påvirke omstillingen af dagligvarehandlen i en sundere retning? Det har FDB sat sig for ...

>

Professionel fornyelse

Hospitalsvæsenet er kendt for skarpe faggrænser. Lægen diagnosticerer og behandler, sygeplejersken passer og plejer, fysioterapeuten genoptræner. Og så videre. Men nye vinde blæser i den danske hospitalsverden. Fordi sundhedsvæsenet skal overkomme stadig mere, er fleksibel opgaveløsning, hvor nogle opgaver flytter ...

>

Hvorfor dør vi først?

Rapporten ”Hvorfor dør vi først?” er den seneste opfølgning på "Ulighed kan forebygges", som Dansk Kommunikation igennem et par år har faciliteret for 3F. Uligheden i sundhed viser sig ved, at kortuddannede typisk dør flere år før folk med høj ...

>

Lindø Ekspressen: I går skibsbygger, i morgen ...

Det er trist, når en traditionsrig arbejdsplads må lukke. Især i krisetid, hvor det er svært at finde arbejde igen – selv for velkvalificerede medarbejdere. Det har man måttet sande på Odense Stålskibsværft (Lindø-værftet), der lukker i 2012 efter 107 ...

>

3F's kongres

Når Danmarks største fagforening holder kongres, holdes de faglige faner højt. Det må naturligvis også gælde kongressens visuelle udtryk, der skal signalere en fagforening i bevægelse og på højde med tiden. Vi har haft fingre i mange detaljer og fulgt ...

>

Drop uddannelse – brug tiden fornuftigt

Hvordan råber man døve politikere op? Dansk Kommunikation planlagde en kampagne  for HK Ungdom i Hovedstaden, hvor unge uden praktikplads opfordres til at finde på noget bedre, hvis alternativet er en uddannelse, de ikke kan gøre færdig alligevel.  Opfordringen ”Drop ...

>

Rygning – et valg for voksne

En ud af fire danskere ryger, og det  er jo egentlig deres eget valg. Så længe de er voksne og kan overskue konsekvenserne. Men mange starter med at ryge allerede som børn eller unge. Så spørgsmålet er, hvad samfundet kan ...

>

Kørekort i velfærd

Det har konsekvenser at overtræde landets færdselslove. Glemmer man sikkerhedsselen, risikerer man rask væk et klip i kørekortet. Men hvem stilles til ansvar, hvis kommunerne træder velfærden under fode? FOA ønsker at stille skarpt på, at der i en krisetid ...

>

Ekstra ordinære kollegaer mv.

Mange på timeløn bliver snydt for den månedslønning, de egentlig er berettiget til. Og ansatte i fleksjob - "ekstra ordinære kollegaer" - kan være en gevinst for alle på arbejdspladsen. Begge dele er helt traditionelle kommunikationsopgaver, som Dansk Kommunkation har ...

>

OK Forhold

Arbejdsforholdene på restaurationer og hoteller er ikke altid i top. Man kan godt få en dårlig smag i munden, selvom maden er til Michelin-stjerner, og hotellet er firestjernet. Simpelthen fordi opvaskeren eller tjeneren går for lud og koldt vand. Dansk ...

>

Ungdomskampagne: 1 krone om dagen

3F ønskede at benytte babyerne til en markedsføring af a-kassemedlemskab for unge. Lærlinge, ungarbejdere og elever fik tilbuddet om rabat på medlemskabet. Gratis a-kasse og kontigent for 1 krone om dagen. Kampagnen startede januar 2010 som massiv outdoorkampagne. Dansk Kommunikation ...

>

Nyt design til Mandag Morgen

Ugebrevet Mandag Morgen har bestilt forslag til et nyt design, og det handler selvfølgelig om meget mere end fonte og farver. Designet skal understøtte Ugebrevets journalistiske udvikling, så det bliver et stadig mere relevant redskab til at orientere sig strategisk for private og ...

>

Danskernes tryghed er for nedadgående

Danskerne er blevet mindre trygge i de senere år. Det er hovedkonklusionen af rapporten "Danskernes tryghed på verdenskrisens og bandekrigenes tid," som TrygFonden udsendte i oktober. Kritikken af pressens tendens til at overdrive trak de største overskrifter, men faktisk synes ...

>

Arbejdsløse babyer minder dig om dit a-kasse ...

I foråret hjalp vi 3F med at fylde landet med babyer. Det hører jo foråret til. Men så kom krisen og mindede os om, hvordan det er er blive født "dum, grim og arbejdsløs," som Benny Andersen siger. Men man ...

>

Vores Brugs

Hvordan forankrer man den lokale brugs bedre i lokalsamfundet? Vi udviklede og afviklede et nyt mødekoncept for FDB ”Butikken på bordet”, der dels krævede en særlig FDB-dug, dels et lille stykke Brugsteater.

>

Masser af babyer

Vi lavede masser af babyer for 3F i foråret 09. Kampagnen var den, der blev husket bedst af alle undersøgte kampagner i AFAClearChannel og Gallups undersøgelse. Faktisk bedre end CocaCola og Danske Spil, som anvender millioner på TV spots. Det ...

>

Politik med borgere

Til generalforsamlingen i Danske Regioner har vi skrevet og designet brochuren ”Politik med borgere” om nye metoder til at få vælgerne i tale. Hvad betyder mon deliberation, crowd-sourcing og framingeffekt? Og hvad kan danske regionspolitikere lære af Brasilien? Se brochuren

>

Professionalisme uden grænser

Opbruddet med faggrænser er i fuld gang i sygehusvæsnet – især presset frem nede fra. Det har vi fortalt 10 historier om fra de 5 regioner. De er samlet i en lille pjece, vi producerede for Danske Regioner i løbet ...

>

Linje 3F

Fagforening er også en slags kollektiv transport. Vi designede et IC3-tog  og S-tog om til rullende reklamer for Danmarks stærkeste fagforening. S-toget kørte tre måneder i 2008, og blev indsat henholdsvis som linie B mellem Høje-Taastrup og Holte eller som Linie ...

>

Hvad man faktisk kan

3F satte uddannelse på dagsordenen i 2008 på den fede måde. Det såkaldte Jobtjek er et tilbud til alle medlemmer om at få vurderet det, som de rent faktisk kan – og at få papir på det. Dansk Kommunikation stod for ...

>

Skrigende mangel

De medicinske afdelinger har svært ved at tiltrække og holde fast i arbejdskraft, og det går jo ikke. Hvad gør man så? Region Hovedstaden sendte spørgsmålet videre til de ansatte på et kæmpemøde, som Teknologirådet arrangerede i juni. Dansk Kommunikation ...

>

Demokratiske medier

Hvordan kan de nye sociale medier være med til at skabe meningsfuld og kommunikation mellem jævnbyrdige partnere om noget, der betyder noget? De spørgsmål stillede vi til bachelorstuderende på Mediehøjskolen i form af fire valgfri opgaver. Nogle af svarene bringer ...

>

Fremtidens patienter har ordet

Der skal investeres mange milliarder i sygehusene. Danske Regioner tog – med hjælp fra TeknologiRådet – fat på at inddrage borgerne i debatten. Det skete på fire daglange, kæmpemøder med i alt 800 deltagere i efteråret 08. Vi udviklede et ...

>

Hvem vil høre på TrygFonden?

TrygFonden deler 400 mio. ud hvert år til almennyttige formål, men ved årsskiftet 08 var den kun kendt af et mindre tal – og mange andre troede, at det var en slags reklameafdeling for forsikringsselskabet TrygVesta. Vi blev bedt om ...

>

Myter om ulighed

Det er en udbredt myte, at den ulige sundhed er en slags naturfænomen, som man ikke kan gøre noget ved. Dansk Kommunikations Jacob Andersen bruger international forskning til at gennemhulle myten med to kapitler i bogen ”Den tunge ende”. 

>

Kirkekaffe

er Max Havelaar-mærket kaffe. Det garanterer, at kaffen er købt gennem småbøndernes egne andelsselskaber og til en fair pris – faktisk går mere end en tredjedel af den pris, som kirkerne betaler tilbage til  landsbyen El Coyolar i det nordlige ...

>

Ulighed kan forebygges

Projekt "Ulighed kan forebygges" skal vise, at man kan få de ufaglærtes dødelighed ned i et samarbejde mellem kolleger og arbejdsplads. Det er 3F, der står for projektet og Dansk Kommunikation er operatør. I foråret sundhedstjekkede vi ca 600 personer på 10 arbejdspladser og sendte godt ...

>

Mellem krop og psyke

Hvad stiller man op med de såkaldt "nye sygdomme", der befinder sig i den tågede grænseland mellem krop og psyke - og hvor samfundets indstilling ofte gør ondt værre? Det har TrygFonden nedsat en tværfaglig ekspertgruppe til at finde ud af ...

>

Når det skal siges kort

Der er alt for meget at sige om en fagforening som FOA. Især hvis man er engageret i den. Det bliver hurtigt indviklet og lidt fjernt for den nye kollega, man gerne ville have i tale. Dansk Kommunikation udviklede en ...

>

Fribyrapporten

I en stor del af verden er det farligt at give udtryk for andre meninger end dem, der hersker på bjerget. Endnu flere steder kan et forkert ord gøre én til offer for politiske eller religiøse fanatikere. Det fik PEN ...

>

Den Mellemøstlige Ressourcebase

Der er brug for at styrke de mange små og større bånd imellen det danske samfund og samfundene i Mellemøsten. Udenrigsministeriet bad Dansk Kommunikation om at kortlægge dem og foreslå, hvordan de kan opdyrkes.   Se rapporten

>

Grundlovspjece

Grundloven er en fin ældre dame, men hun ikke altid på talefod med nutiden. Folketinget bad Dansk Kommunikation om hjælp til at sammenfatte grundlovsdebatten på en både nuanceret og forståelig måde.    Se pjecen

>