Grundlovspjece

Grundloven er en fin ældre dame, men hun ikke altid på talefod med nutiden. Folketinget bad Dansk Kommunikation om hjælp til at sammenfatte grundlovsdebatten på en både nuanceret og forståelig måde. 

 

Se pjecen