2009 og tidligere


Nyt design til Mandag Morgen

Ugebrevet Mandag Morgen har bestilt forslag til et nyt design, og det handler selvfølgelig om meget mere end fonte og farver. Designet skal understøtte Ugebrevets journalistiske udvikling, så det bliver et stadig mere relevant redskab til at orientere sig strategisk for private og ...

>

Danskernes tryghed er for nedadgående

Danskerne er blevet mindre trygge i de senere år. Det er hovedkonklusionen af rapporten "Danskernes tryghed på verdenskrisens og bandekrigenes tid," som TrygFonden udsendte i oktober. Kritikken af pressens tendens til at overdrive trak de største overskrifter, men faktisk synes ...

>

Arbejdsløse babyer minder dig om dit a-kasse ...

I foråret hjalp vi 3F med at fylde landet med babyer. Det hører jo foråret til. Men så kom krisen og mindede os om, hvordan det er er blive født "dum, grim og arbejdsløs," som Benny Andersen siger. Men man ...

>

Vores Brugs

Hvordan forankrer man den lokale brugs bedre i lokalsamfundet? Vi udviklede og afviklede et nyt mødekoncept for FDB ”Butikken på bordet”, der dels krævede en særlig FDB-dug, dels et lille stykke Brugsteater.

>

Masser af babyer

Vi lavede masser af babyer for 3F i foråret 09. Kampagnen var den, der blev husket bedst af alle undersøgte kampagner i AFAClearChannel og Gallups undersøgelse. Faktisk bedre end CocaCola og Danske Spil, som anvender millioner på TV spots. Det ...

>

Politik med borgere

Til generalforsamlingen i Danske Regioner har vi skrevet og designet brochuren ”Politik med borgere” om nye metoder til at få vælgerne i tale. Hvad betyder mon deliberation, crowd-sourcing og framingeffekt? Og hvad kan danske regionspolitikere lære af Brasilien? Se brochuren

>

Professionalisme uden grænser

Opbruddet med faggrænser er i fuld gang i sygehusvæsnet – især presset frem nede fra. Det har vi fortalt 10 historier om fra de 5 regioner. De er samlet i en lille pjece, vi producerede for Danske Regioner i løbet ...

>

Linje 3F

Fagforening er også en slags kollektiv transport. Vi designede et IC3-tog  og S-tog om til rullende reklamer for Danmarks stærkeste fagforening. S-toget kørte tre måneder i 2008, og blev indsat henholdsvis som linie B mellem Høje-Taastrup og Holte eller som Linie ...

>

Hvad man faktisk kan

3F satte uddannelse på dagsordenen i 2008 på den fede måde. Det såkaldte Jobtjek er et tilbud til alle medlemmer om at få vurderet det, som de rent faktisk kan – og at få papir på det. Dansk Kommunikation stod for ...

>

Skrigende mangel

De medicinske afdelinger har svært ved at tiltrække og holde fast i arbejdskraft, og det går jo ikke. Hvad gør man så? Region Hovedstaden sendte spørgsmålet videre til de ansatte på et kæmpemøde, som Teknologirådet arrangerede i juni. Dansk Kommunikation ...

>

Demokratiske medier

Hvordan kan de nye sociale medier være med til at skabe meningsfuld og kommunikation mellem jævnbyrdige partnere om noget, der betyder noget? De spørgsmål stillede vi til bachelorstuderende på Mediehøjskolen i form af fire valgfri opgaver. Nogle af svarene bringer ...

>

Fremtidens patienter har ordet

Der skal investeres mange milliarder i sygehusene. Danske Regioner tog – med hjælp fra TeknologiRådet – fat på at inddrage borgerne i debatten. Det skete på fire daglange, kæmpemøder med i alt 800 deltagere i efteråret 08. Vi udviklede et ...

>

Hvem vil høre på TrygFonden?

TrygFonden deler 400 mio. ud hvert år til almennyttige formål, men ved årsskiftet 08 var den kun kendt af et mindre tal – og mange andre troede, at det var en slags reklameafdeling for forsikringsselskabet TrygVesta. Vi blev bedt om ...

>

Myter om ulighed

Det er en udbredt myte, at den ulige sundhed er en slags naturfænomen, som man ikke kan gøre noget ved. Dansk Kommunikations Jacob Andersen bruger international forskning til at gennemhulle myten med to kapitler i bogen ”Den tunge ende”. 

>

Kirkekaffe

er Max Havelaar-mærket kaffe. Det garanterer, at kaffen er købt gennem småbøndernes egne andelsselskaber og til en fair pris – faktisk går mere end en tredjedel af den pris, som kirkerne betaler tilbage til  landsbyen El Coyolar i det nordlige ...

>

Ulighed kan forebygges

Projekt "Ulighed kan forebygges" skal vise, at man kan få de ufaglærtes dødelighed ned i et samarbejde mellem kolleger og arbejdsplads. Det er 3F, der står for projektet og Dansk Kommunikation er operatør. I foråret sundhedstjekkede vi ca 600 personer på 10 arbejdspladser og sendte godt ...

>

Mellem krop og psyke

Hvad stiller man op med de såkaldt "nye sygdomme", der befinder sig i den tågede grænseland mellem krop og psyke - og hvor samfundets indstilling ofte gør ondt værre? Det har TrygFonden nedsat en tværfaglig ekspertgruppe til at finde ud af ...

>

Når det skal siges kort

Der er alt for meget at sige om en fagforening som FOA. Især hvis man er engageret i den. Det bliver hurtigt indviklet og lidt fjernt for den nye kollega, man gerne ville have i tale. Dansk Kommunikation udviklede en ...

>

Fribyrapporten

I en stor del af verden er det farligt at give udtryk for andre meninger end dem, der hersker på bjerget. Endnu flere steder kan et forkert ord gøre én til offer for politiske eller religiøse fanatikere. Det fik PEN ...

>

Den Mellemøstlige Ressourcebase

Der er brug for at styrke de mange små og større bånd imellen det danske samfund og samfundene i Mellemøsten. Udenrigsministeriet bad Dansk Kommunikation om at kortlægge dem og foreslå, hvordan de kan opdyrkes.   Se rapporten

>

Grundlovspjece

Grundloven er en fin ældre dame, men hun ikke altid på talefod med nutiden. Folketinget bad Dansk Kommunikation om hjælp til at sammenfatte grundlovsdebatten på en både nuanceret og forståelig måde.    Se pjecen

>