Demokratiske medier

Hvordan kan de nye sociale medier være med til at skabe meningsfuld og kommunikation mellem jævnbyrdige partnere om noget, der betyder noget? De spørgsmål stillede vi til bachelorstuderende på Mediehøjskolen i form af fire valgfri opgaver. Nogle af svarene bringer os videre: Se her hvordan danskere kan kommunikere direkte med dem, der dyrker deres kaffe i Nicaragua. At de så taler hver sit sprog, er bare ét af de problemer, vi bakser med.