Kørekort i velfærd

Det har konsekvenser at overtræde landets færdselslove. Glemmer man sikkerhedsselen, risikerer man rask væk et klip i kørekortet. Men hvem stilles til ansvar, hvis kommunerne træder velfærden under fode? FOA ønsker at stille skarpt på, at der i en krisetid ikke skæres i den kommunale velfærd. Derfor er landets borgmestre blevet forsynet med et ”velfærdskørekort” med tre klip. Dansk Kommunikation har stået for research og design.