Verdens handel og vandel

Hvordan foregår den globale handel med råvarer fra u-landene egentlig? Hvorfor er den organiseret sådan? Og hvad er følgerne for dig og mig og for de millioner af fattige i u-landene? Store spørgsmål som Dansk Kommunikation gør håndterlige for elever i ungdomsuddannelserne i et samarbejde med CoffeeRoad og med støtte fra Danida.

Se vejviser