Tryghed i krise

Har vi stadig social tryghed i Danmark? Spørger man kontanthjælpsmodtagere, er seks ud af ti økonomisk utrygge. I det hele taget er tilværelsen blevet mindre tryg for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og flere oplever afsavn, der rammer familieliv og helbred. Ca. 200.000 personer har f.eks. undladt at købe lægeordineret medicin i det sidste halve år, fordi de ikke havde råd.

Det er nogle af de markante resultater af den meget omtalte Tryghedsmåling 2013, som Dansk Kommunikation har gennemført for TrygFonden.  

Publikationen på 112 sider kan downloades på Tryghedsmåling – e-paper

Den kan også bestilles gratis hos TrygFonden på Bestilling