Sundere samfund

Trædesten til et sundere samfund er en populær fremstilling af forskningen ved Center for Forebyggelse og Sundhed  i Glostrup, der  har været med til at sætte Danmark på verdenskortet, når det gælder kampen imod hjertesygdom,  type 2 diabetes og andre civilisationssygdomme.

Bogen afdækker de moderne trusler mod vores sundhed, som skyldes en blanding af moderne livsstil, nedarvede samfundsstrukturer og kommercielle interesser. Læseren får samtidig et fascinerende indblik i noget af den forskning, der skal hjælpe samfundet med at håndtere truslerne. Oplysningskampagner og løftede pegefingre er langt fra nok. Nogle af fremtidens svar findes formentlig i genteknologi og i en bedre forståelse af beslutningsprocesser i familier og organisationer.

Bogen udkommer i april 2014. Den er skrevet og af Jacob Andersen og produceret af Dansk Kommunikation. Bogen henvender sig til alle, der interesser sig for samspillet mellem sundhed, forskning og samfund.  Den kan købes hos Academic books eller hos Dansk Kommunikation og koster 160 kr. ex moms og porto.