Ungdommens farer

Er dagens unge blevet mere bange af sig? Eller løber de bare nogle andre risici end unge i nullerne? Hvad kendetegner en god kæreste? Hvor mange unge vil gerne krig? Og hvorfor drikker de unge ikke – helt – så langt ud i hegnet som for få år siden.? De spørgsmål har vi nogle svar på, når vi er færdige med at bearbejde data fra en stor undersøgelse, der er bestilt af TrygFonden. Rapporten ”Risikabel ungdom” følger op på en ti år gammel undersøgelse. Den udsendes i september.