Lokaldemokrati mod terror

Terrorbekæmpelse er ved at blive en folkesag, ikke bare en politisag. Seks ud af ti finder, at terrorbekæmpelse er noget, som alle bør sætte sig ind i - selvom emnet er svært. Fire ud af ti mener ligefrem, at borgerne selv bør bidrage til terrorbekæmpelsen. Det viser en undersøgelse af befolkningens syn på terror, der er udarbejdet til brug for TrygFonden´s arbejde.

Der er samtidig en udstrakt utryghed for, at kampen mod et stort samfundsproblem misbruges af politikere. Kampen mod terror skal afbalancere mange hensyn, så man ikke risikerer at gøre mere skade end gavn – som i historien om molboerne, der ville jage storken ud af marken. Flertallet er opmærksomme på risikoen for overreaktioner og fejlgreb. Flest ser det en fare at terrorbekæmpelsen skaber en atmosfære, hvor mistillid og restriktioner undergraver den nuværende livsform, men flertallet ser også en risiko for at øge konflikterne med etniske minoriteter.

Mens opbakningen til traditionelle metoder i terrorbekæmpelsen er lunken, efterlyser et meget stort flertal lokale indsatser. Der skal gøres mere for at involvere unge udlændinge i lokale foreninger og fællesskaber. Kommunerne bør også rykke omgående ud for at hjælpe forældre og andre, hvis unge udviser tegn på radikalisering. Skolerne bør tage debatten op med radikaliserede unge, og det samme gælder lokale medier og foreninger. Aktive borgere bør – i samspil med det offentlige – gå i nærkamp med ekstremistiske synspunkter på sociale medier.

Læs undersøgelsen her