Konsensusmaskinen

Konsensusmaskinen er en metode til at navigere i diskussioner om komplicerede emner med mange deltagere. Den viser, hvor det er forholdsvis let at nå hinanden - med respekt for deltagerne og de saglige nuancer. Deltagerne svarer på spørgsmål i mindst to runder. De kan også kommentere spørgsmål og foreslå nye til næste runde. Samtidig angiver deltagerne, hvor meget vægt, de selv lægger på deres svar.

Metoden giver indblik i, hvornår forskellige svar bygger på en engageret stillingtagen, og hvornår deltagerne snarere er usikre eller ambivalente. Konsensusmaskinen er webbaseret og kan med fordel bruges, når deltagerne ikke er samlet fysisk, evt. som forberedelse af et møde. Den kan være nyttig i både virksomheder/arbejdspladser, i det offentlige liv og i civilsamfundet. Den fungerer optimalt til grupper på 15-65, men kan sagtens bruges af både mindre og større grupper.