Folkesundhedsbarometeret

Vi dør, som vi har levet – i hvert fald statistisk set. Vores livsform er til gengæld vævet sammen med de rammer og vaner, vi skaber kollektivt. Denne højtflyvende pointe skal ned på jorden og gøres konkret og forståelig, når der tages beslutninger på fællesskabets vegne.

Det er baggrunden for et strategisk samarbejde, som Dansk Selskab for Folkesundhed har indledt med Dansk Kommunikation. Ud over at hjælpe fagfolkene med at blande sig mere effektivt i den daglige debat, skal vi bl.a. udvikle et ”folkesundhedsbarometer”, der skal hjælpe politikerne med at navigere mellem nye og gamle udfordringer. Kompasset skal forenkle det, som de kloge er nogenlunde enige om og sende bolden videre til rette vedkommende. I processen skal vi bl.a. bruge ”Konsensusmaskinen”.