Værdig exit

Kort før jul iværksatte TrygFonden et flerårigt projekt, der skal give os ny viden om, hvorfor nogle seniorer forlader arbejdsmarkedet, før de selv vil.  Projektet er designet af Dansk Kommunikation, der også har hjulpet fonden med at identificere de rigtige partnere til at udføre projektet. I de kommende år skal tre hold af forskere i seniorarbejdsliv, arbejdsorganisation og arbejdsmiljø spørge tusinder af lønmodtagere og arbejdspladser, hvor skoen trykker. Det ved vi i dag meget om på det generelle niveau, men arbejdsmarkedet består i realiteten af hundredevis af små del-arbejdsmarkeder med forskellige udfordringer for seniorerne. Forskerne skal fremskaffe konkret viden om såkaldte push- og stayfaktorer. Samtidig skabes et netværk af centrale aktører i arbejdsmarkedsorganisationer og professionelle miljøer og blandt policymakers, der sørger for at nye indsigter spredes systematisk og bruges praktisk. Projektet er udviklet på basis af en omfattende udredning, som Dansk Kommunikation gennemførte for Norliv i 2016. Det er forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Aalborg Universitet og TeamArbejdsliv, der står for den praktiske gennemførelse af projektet.