Ytringstryghed

Dansk Kommunikation har undersøgt, hvor mange der holder sig fra debatten på nettet, fordi de synes, at tonen er ubehagelig eller decideret skræmmende. Fænomenet ser ikke ud til at være udbredt, og undersøgelsen tyder dermed på, at ytringstrygheden i Danmark har det udmærket.

Der er ganske vist næsten ingen, der bryder sig om tonen på nettet, og en stor andel oplever skribenter, der er chikanøse, ekstreme og skræmmende, men generelt synes det ikke at skræmme deltagerne væk fra net-debatten. Dem, der skriver hyppigst, er faktisk endnu mere kritiske over for debatmiljøet end dem, der nøjes med at læse andres indlæg.

Undersøgelsen dokumenterer, hvor bred debatten på nettet faktisk er. Ca. tre fjerdedele følger debatter på nettet regelmæssigt. Ca. halvdelen af befolkningen blander sig ind i mellem i netdebatter, og hver fjerde gør det mindst en gang om måneden. Det er ikke mindst mennesker med kort skoleuddannelse, der bruger nettet som en kanal til beslutningstagerne. Undersøgelsen er udført sammen med Analyse & Tal for TrygFonden.

Se mere: