2019

Cirkulær økonomi og frokostordningen

Hvordan bliver man enige om frokostordningen, så flest mulige vil være med? Eller om principperne for cirkulær økonomi? Eller noget tredje, som deler os og blokerer for fornuftige fremskridt? Vi foreslår Konsensusmaskinen, en digitalt organiseret afklaringsproces, som Hal Koch ville ...

>

Trump, trolde og tilbagetrækning

Er vi blevet tryggere i Danmark? Hvilke faktorer trækker i retning af større tryghed, og hvilke trækker den anden vej?  Og hvem er ”vi” for øvrigt – forskellige grupper er trygge og utrygge af forskellige grunde. Det vil vi se ...

>

Eksplosive EU

15 mio. EU-borgere arbejder i et andet EU-land end deres eget – og 80. mio. håber at komme til det på et tidspunkt. Det gør EU's regler om arbejdskraftens fri bevægelighed til et varmt emne, både i og mellem EU-landene. ...

>