Projekter

Ud over at løse konkrete opgaver for kunder, indgår Dansk Kommunikation også i projekter, som kan medvirke til at skabe tiltrængt forandring. Har I en idé, der matcher noget af det, vi kan og vil, så mail til dansk kommunikation på dakom@dakom.dk.

Vi tager i nogle tilfælde selv initiativ til projekter. Vi finder nogle egnede partnere og finansiører for at få dem op at stå. Projekterne ”Let Børnene ” og ”Projekt Respekt” er eksempler på den slags projekter. Det er også derfor, vi ikke bare har kunder og leverandører, men også samarbejdspartnere i bredere forstand.