Projekt Ulighed Kan Forebygges

Danmarks store fagforbund, 3F, tog i efteråret 07 alvorligt fat på at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed. Projekt "Ulighed kan forebygges" skal vise, at man kan få de ufaglærtes dødelighed ned i et samarbejde mellem kolleger og arbejdsplads. Det er 3F, der står for projektet. Dansk Kommunikation er operatør.

Det centrale budskab er, at det rent faktisk kan nytte at forebygge uligheden på sundhedsområdet, og at det ikke kun er en sag for folk selv. Arbejdspladsen, kollegerne og sundhedsvæsenet kan alle spille vigtige roller. Navnlig hvis de spiller sammen.

Et hovedelement i kampagnen er sundhedstjek på en række 3F-arbejdspladser. Tjekket skal være med til at vise, at det er muligt at fange mange tilfælde af alvorlig sygdom, før de bryder ud. Der fokuseres på forstadier til sygdomme, som ofte kan undgås, hvis man opdager dem i tide. Det drejer sig blandt andet om blodpropper, sukkersyge og KOL (der før blev kaldt rygerlunger).

Et vigtigt mål er at ændre samfundets almindelige opfattelse af årsagerne til problemet og at pege på realistiske løsninger. Der er derfor brug for en kampagne med et stærkt sagligt fundament, der kan mobilisere lokale kræfter, forskere og ansvarlige i sundhedsvæsenet. Læs mere om projektet her.

Sygeplejersker fra Danske Lægers Sundheds Service i aktion 10 steder i landet. Under den ca. 15 minutter lange undersøgelse tjekkedes total-kolesterol og blodsukker, desuden blodtryk samt en lille måling vedrørende lungefunktion. Desuden udfyldte deltagerne skemaer om jobbet, kost-, ryge- og motionsvaner