Europa Arbejder


Europa arbejder giver et indblik i EU's maskinrum. I løbet af spillet – der varer en lang dag – får deltagerne konkret fornemmelse af, hvordan EUs institutioner fungerer og hvad de beskæftiger sig med. De får også en idé om meningen med det hele.


Før start opdeles de ca. 100 deltagere i hold. De 28 medlemslande er reduceret til et mere overskueligt antal lande-grupper, hver ledet af en minister. Andre vigtige aktører er Kommissionen og partigrupperne i Europa-Parlamentet og EU Domstolen. I kulissen opererer lobbyister, mens journalister følger forhandlingsspillet og rapporterer sejre og nederlag til ”Unions-bloggen” på storskærmen. Ind i mellem ankommer en SMS til forhandlerne med nye ordrer fra baglandet derhjemme.

Temaet for forhandlingen er de regler for arbejdstagere, der arbejder i et andet EU land.  Hvordan skal man på én gang respektere arbejdskraftens fri bevægelighed, modvirke social dumping, og skabe økonomisk vækst?  Hvilke sociale rettigheder skal gælde? Og hvem skal betale og kontrollere, at reglerne efterleves?  Medlemsstater, politiske partier og EU's institutioner har langt fra samme holdning, endsige prioriteter. Men de bliver nødt til at nærme sig hinanden, hvis det skal lykkes at lave fælles regler.


I spillets løb skal landene – med institutionernes mellemkomst – skaffe kvalificeret flertal for et direktiv, der passer til deres hovedprioriteter og skaffer dem flest muligt af spillets ”indflydelsespoint”.


Problemstillingen er forenklet, så det bliver muligt at overskue aktørernes positioner og se kompromismuligheder. Men enkel er og bliver den ikke. Derfor er spillet tilrettelagt, så deltagerne guides igennem både de saglige problemer og dagens spindelvæv af officielle og uofficielle forhandlingsmøder.  


Spillet giver en fornemmelse af de enkelte EU institutioners særlige karakter og af kernepunkter i beslutningsprocessen: Kommissionens initiativret, kvalificeret flertal og blokerende mindretal og samspillet mellem ministerrådet og parlamentet.


De oplever, hvor EU op én gang er 1) en institution, der er styret at juridiske regler (Traktaten, beslutningsprocedurer, institutionernes særlige beføjelser),  2) en politisk kampplads, hvor man slås om magten, og 3) et samarbejde med uformelle spilleregler for gensidig hensyntagen.


Det sidste er udtrykt i spillets Adfærdskodeks, hvor manglende respekt koster indflydelsespoint: Ens modspillere er også ens naboer, som man skal dele kontinent med i de kommende århundreder..


Europa Arbejder er udviklet af Dansk Kommunikation i samspil med Europe Directe og Campus Bornholm efter inspiration fra DRs korrespondent i Bruxelles Ole Ryborg. Europa Arbejder er støttet af Europa-Nævnet.